Politika privatnosti

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja ima reputaciju u ovoj delatnosti i koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.

Galata Crkveni proizvodi doo se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Galata Crkveni proizvodi doo će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivno pravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Galata Crkveni proizvodi doo, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Galata Crkveni proizvodi doo su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: Galata Crkveni proizvodi doo

Sedište: Kajmakčalanska 15m Kruševac

Email: timon12012@gmail.com

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

 • Pristanak, dat od strane posetioca web stranice crkveniproizvodi.com, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na timon12012@gmail.com ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Legitimni interes rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama;

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:

Galata Crkveni proizvodi doo obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

 • odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
 • obrađivanja porudžbine (npr. obaveštavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)
 • omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • omogućavanje kupcima zamene robe;
 • omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;
 • omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
 • omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na web stranici na najučinkovitiji način;
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, u cilju olakšavanja pretrage;
 • obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
 • pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici web stranice mogu kreirati;
 • omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • prilagođavanje sadržaja korisnika našim web stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
 • otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 • izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
 • izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
 • izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
 • obaveštavanja o novim kolekcijama;
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za Crkveni proizvodi Internet prodavnicu;
 • kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

Crkveni proizvodi Internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.

Vaš Crkveni proizvodi profil dostupan je samo nakon registracije na Crkveni proizvodi web stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom – zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. Galata Crkveni proizvodi doo nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

Galata Crkveni proizvodi doo čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu  timon12012@gmail.com (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Crkveni proizvodi Internet prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u Galata Crkveni proizvodi doo i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik – “gost”.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Crkveni proizvodi verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama Galata Crkveni proizvodi doo i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku (DExpress), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na Crkveni proizvodi  Internet prodavnicu ili alternativno, putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti putem email-a  timon12012@gmail.com.

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa Galata Crkveni proizvodi doo Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u Galata Crkveni proizvodi doo, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Slanjem e-poruke na e-mail adrese navedene na veb-sajtu www.crkveniproizvodi.com korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, Galata Crkveni proizvodi doo verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

PLAĆANJE U ONLINE PRODAVNICI

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u Crkveni proizvodi Internet prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu (Banca Intesa), a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

Crkveni proizvodi nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o vašoj platnoj kartici.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela Bance Intesa, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Newsletter i upotreba podataka za marketing

Putem newsletter-a Galata Crkveni proizvodi doo obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje Galata Crkveni proizvodi doo organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za Galata Crkveni proizvodi doo.

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja Crkveni proizvodi Internet prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti Crkveni proizvodi prodavnice.

Za upravljanje prijavama i slanjem newsletter-a koristimo ________platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Crkveni proizvodi će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. Galata Crkveni proizvodi doo će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Crkveni proizvodi Internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA CRKVENI PROIZVODI 

Različite tehnologije mogu se koristiti na Crkveni proizvodi Internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine

Click-stream podaci

Kada posetite našu web stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sledeće:

 • IP adresu posetioca
 • Datum i vreme posete
 • URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)
 • Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici
 • Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

Kolačići (cookies)

Kolačić je tekstualna datoteka koju web server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi Crkveni proizvodi Internet prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Re-targeting tehnologije

Crkveni proizvodi Internet prodavnica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na Crkveni proizvodi Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, Galata Crkveni proizvodi doo pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na timon12012@gmail.com. Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

 1. Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.
 1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

        1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

        1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.

         1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

          1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

          1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MONE, npr. za marketinške svrhe.

          1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

           1.9 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje Galata Crkveni proizvodi doo molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

Galata Crkveni proizvodi doo

Kajmakčalanska 15

Kruševac

Republika Srbija

e-mail: timon12012@gmail.com

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Galata Crkveni proizvodi doo  predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

Galata Crkveni proizvodi doo  koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje Galata Crkveni proizvodi doo angažuje obrađuju samo vaše lične podatke u skladu sa ovim uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

Galata Crkveni proizvodi doo  kao rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice, koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.obrade podataka o ličnosti i u skladu s tim je odredila sledeće obrađivače podataka o ličnosti:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd – pruža usluge online plaćanja, prilikom izvršavanja porudžbine na Crkveni proizvodi Internet prodavnici, te obrađuje podatke o bankovnom računu Potrošača, radi izvršenja plaćanja. Napominjemo, Galata Crkveni proizvodi doo nema, niti u bilo kom slučaju prima podatke o tekućem računu Potrošača;
 2. Sberbank Srbija a.d. Beograd – pruža usluge povrata novca u slučaju da Potrošač iskoristi svoje zakonsko pravo na odustanak od ugovora o prodaji robe na daljinu, te u tom cilju obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, adresu stanovanja i broj tekućeg računa.

Primaoci podataka o ličnosti

Galata Crkveni proizvodi doo deli podatke o ličnosti potrošača sa sledećim poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije Crkveni proizvodi Internet prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na Crkveni proizvodi Internet prodavnici:

 • Bex – kurirska služba, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala Potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona;

Prilikom obrade podataka o ličnosti Galata Crkveni proizvodi doo može vaše lične podatke podeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Veb-stranica crkveniproizvodi.com tehničkim i organizacijskim merama štiti od neovlašćenog pristupa, izmene ili deljenja podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Crkveni proizvodi će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u Crkveni proizvodi Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa Crkveni proizvodi (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posete web stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, Crkveni proizvodi navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem

MALOLETNICI

Maloletnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste Crkveni proizvodi veb-stranicu. Galata Crkveni proizvodi doo ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a na timon12012@gmail.com

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.